Bayram GÜZEL

Yönetim Kurulu Başkanı - Yeminli Mali Müşavir - Sorumlu Ortak Başdenetçi

1967 yılında Beyşehir'de doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden 1989 yılında mezun oldu. Maliye Bakanlığı’nca 1990 yılında açılan sınavı kazanarak Gelirler Kontrolörü oldu. 2007 yılında Bursa Defterdar Yardımcılığı görevini yaptı. 1993-2006 yıllarında Maliye Bakanlığı'nda Gelirler Kontrolörü olarak çalışırken 2006 yılında Yeminli Mali Müşavir olarak çalışmak üzere istifa etti. Halen BD Bağımsız Denetim’in ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır.

Emin ÖZTÜRK

Yönetim Kurulu Üyesi - Yeminli Mali Müşavir - Sorumlu Ortak Başdenetçi

1958 yılında Kahramanmaraş'da doğdu. Marmara Üniversitesi Ticari Bilimler Fakültesi İktisat ve Ticaret Yüksek Okulu'ndan 1980 yılında mezun oldu. Maliye Bakanlığı’nda 1983-2000 yıllarında vergi denetmeni olarak görev aldı. 2000 yılında girdiği YMM sınavını kazanarak çalışma hayatına Yeminli Mali Müşavir olarak devam etti. Halen BD Bağımsız Denetim’in ortağı ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Mustafa NARİNOĞLU

Yönetim Kurulu Üyesi - Yeminli Mali Müşavir - Sorumlu Ortak Başdenetçi

1964 yılında Kahramanmaraş'da doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden 1984 yılında mezun oldu. Maliye Bakanlığı’nca 1984 yılında açılan sınavı kazanarak Hesap Uzmanı oldu. 1995 yılında Maliye Bakanlığı Baş Hesap Uzmanı oldu. 1996 yılında Beyoğlu Vergi Dairesi Başkanı oldu. 1996-1997 yılarında İstanbul Defterdar Yardımcılığı görevini yaptı.  Maliye Bakanlığı'nda Baş Hesap Uzmanı olarak çalışırken 20.01.1998 tarihinde Yeminli Mali Müşavir olarak çalışmak üzere istifa etti. Özel sektörde mali koordinatörlük yaptı. Halen BD Bağımsız Denetim’in ortağı ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır

Turgut ALBAŞ

Yeminli Mali Müşavir - Sorumlu Ortak Başdenetçi

1958 yılında Kars'da doğdu. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nden 1984 yılında mezun oldu. Maliye Bakanlığı’nca 1985 yılında açılan sınavı kazanarak Gelirler Kontrolörü oldu. 1985-1995 yıllarında Maliye Bakanlığı'nda Gelirler Kontrolörü olarak çalışırken 1995 yılında Yeminli Mali Müşavir olarak çalışmak üzere istifa etti. Halen BD Bağımsız Denetim’de Sorumlu Ortak Başdenetçi olarak görev yapmaktadır.

Cemile ALBAŞ

Yeminli Mali Müşavir - Sorumlu Ortak Başdenetçi

1961 yılında Gümüşhane'de doğdu. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nden 1982 yılında mezun oldu. Gazi Üniversitesi Muhasebe Enstitüsünde 1984 yılında master yaptı. Maliye Bakanlığı’nda 1982-1987 yıllarında Vergi Denetmeni olarak görev aldı. 1988-2001 yıllarında Türkiye Kalkınma Bankası’nda Mali Analist olarak çalıştı. 2000 yılında girdiği YMM sınavını kazanarak çalışma hayatına Yeminli Mali Müşavir olarak devam etti. Halen BD Bağımsız Denetim’in ortağı ve Sorumlu Oratk Başdenetçi olarak görev yapmaktadır.

İsmail ASLAN

Yeminli Mali Müşavir - Sorumlu Ortak Başdenetçi

1967 yılında Giresun'da doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden 1988 yılında mezun oldu. Maliye Bakanlığında 1992 yılında Vergi Denetmeni oldu. 1994 Yılında Maliye Bakanlığı Gelirler Kontrolörü oldu. 1992-2005 yıllarında Maliye Bakanlığı'nda Gelirler Başkontrolörü olarak çalışırken 2005 yılında Yeminli Mali Müşavir olarak çalışmak üzere istifa etti. Halen BD Bağımsız Denetim’in ortağı ve Sorumlu Ortak Başdenetçisi olarak görev yapmaktadır.

Yıldırım Gökhan SARI

Yeminli Mali Müşavir - Sorumlu Ortak Başdenetçi

1971 yılında Ordu'da doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden 1992 yılında mezun oldu. Maliye Bakanlığı'nca 1993 yılında açılan sınavı kazanarak Gelirler Kontrolörü oldu. 2003 yılı sonuna kadar İstanbul Gruplarında bulundu. İstanbul Grubunda Gelirler Başkontrolörü görevini yaparken 2003 yılında Yeminli Mali Müşavir olarak çalışmak üzere istifa etti. Halen BD Bağımsız Denetim'in ortağı ve Sorumlu Ortak Başdenetçisi olarak görev yapmaktadır.

Mustafa GÜLER

Yeminli Mali Müşavir - Sorumlu Ortak Başdenetçi

1962 yılında Trabzon'da doğdu. Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünden 1994 yılında mezun oldu. Maliye Bakanlığı’nca 1985 yılında açılan sınavı kazanarak Gelirler Kontrolörü oldu. 1985-1996 yıllarında Maliye Bakanlığı'nda Gelirler Kontrolörü olarak çalışırken 1996 yılında Yeminli Mali Müşavir olarak çalışmak üzere istifa etti. Halen BD Bağımsız Denetim’in ortağı ve Sorumlu Ortak Başdenetçisi olarak görev yapmaktadır.

Ali ARSLANOĞLU

Denetçi Yardımcısı

1991 yılında Tarsus'da doğdu. Bilecik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nden 2015 yılında mezun oldu.2016 yılında askerlik görevini tamamladı. 2017 yılında BD Bağımsız Denetim bünyesinde Denetçi Yardımcısı olarak başlamış olup, halen görevine devam etmektedir.

Copyright © 2011 BD Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
Tel: 0 212 466 05 20 - 21 - 22 Fax: 0 212 466 05 23
Adres: İncirli Cad. Yeşil Adalı Sok. Erman Apt. No:2 B Blok K:3 D:5 Bakırköy / İSTANBUL