cemile-albas  

Cemile ALBAŞ
Yeminli Mali Müşavir – Sorumlu Ortak Başdenetçi

cemilealbas@bddenetim.com  

1961 yılında Gümüşhane'de doğdu. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nden 1982 yılında mezun oldu. Gazi Üniversitesi Muhasebe Enstitüsünde 1984 yılında master yaptı. Maliye Bakanlığı’nda 1982-1987 yıllarında Vergi Denetmeni olarak görev aldı. 1988-2001 yıllarında Türkiye Kalkınma Bankası’nda Mali Analist olarak çalıştı. 2000 yılında girdiği YMM sınavını kazanarak çalışma hayatına Yeminli Mali Müşavir olarak devam etti. Halen BD Bağımsız Denetim’in ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır.

     
emin-ozturk  

Emin ÖZTÜRK
Yeminli Mali Müşavir – Sorumlu Ortak  Başdenetçi

eminozturk@bddenetim.com  

1958 yılında Kahramanmaraş'da doğdu. Marmara Üniversitesi Ticari Bilimler Fakültesi İktisat ve Ticaret Yüksek Okulu'ndan 1980 yılında mezun oldu. Maliye Bakanlığı’nda 1983-2000 yıllarında vergi denetmeni olarak görev aldı. 2000 yılında girdiği YMM sınavını kazanarak çalışma hayatına Yeminli Mali Müşavir olarak devam etti. Halen BD Bağımsız Denetim’in ortağı ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

     
turgut-albas  

Turgut ALBAŞ
Yeminli Mali Müşavir – Sorumlu Ortak Başdenetçi

turgutalbas@bddenetim.com  

1958 yılında Kars'da doğdu. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nden 1984 yılında mezun oldu. Maliye Bakanlığı’nca 1985 yılında açılan sınavı kazanarak Gelirler Kontrolörü oldu. 1985-1995 yıllarında Maliye Bakanlığı'nda Gelirler Kontrolörü olarak çalışırken 1995 yılında Yeminli Mali Müşavir olarak çalışmak üzere istifa etti. Halen BD Bağımsız Denetim’de Sorumlu Ortak Başdenetçi olarak görev yapmaktadır.

     
muhlis-set  

Muhlis SET
Yeminli Mali Müşavir – Sorumlu Ortak Başdenetçi

muhlisset@bddenetim.com  

1964 yılında Ordu'da doğdu. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden 1984 yılında mezun oldu. Maliye Bakanlığı’nca 1985 yılında açılan sınavı kazanarak Gelirler Kontrolörü oldu. 1985-1996 yıllarında Maliye Bakanlığı'nda Gelirler Kontrolörü olarak çalışırken 1996 yılında Yeminli Mali Müşavir olarak çalışmak üzere istifa etti. Halen BD Bağımsız Denetim’de Sorumlu Ortak Başdenetçi olarak görev yapmaktadır.

     
bayram-guzel  

Bayram GÜZEL
Yeminli Mali Müşavir – Sorumlu Ortak Başdenetçi

bayramguzel@bddenetim.com  

1967 yılında Beyşehir'de doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden 1989 yılında mezun oldu. Maliye Bakanlığı’nca 1990 yılında açılan sınavı kazanarak Gelirler Kontrolörü oldu. 2007 yılında Bursa Defterdar Yardımcılığı görevini yaptı. 1993-2006 yıllarında Maliye Bakanlığı'nda Gelirler Kontrolörü olarak çalışırken 2006 yılında Yeminli Mali Müşavir olarak çalışmak üzere istifa etti. Halen BD Bağımsız Denetim’in ortağı ve yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

     
ismail-aslan  

İsmail ASLAN
Yeminli Mali Müşavir – Sorumlu Ortak Başdenetçi

ismailaslan@bddenetim.com  

1967 yılında Giresun'da doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden 1988 yılında mezun oldu. Maliye Bakanlığında 1992 yılında Vergi Denetmeni oldu. 1994 Yılında Maliye Bakanlığı Gelirler Kontrolörü oldu. 1992-2005 yıllarında Maliye Bakanlığı'nda Gelirler Başkontrolörü olarak çalışırken 2005 yılında Yeminli Mali Müşavir olarak çalışmak üzere istifa etti. Halen BD Bağımsız Denetim’in ortağı ve Başdenetçisi olarak görev yapmaktadır.

     
mustafa-narinoglu  

Mustafa NARİNOĞLU
Yeminli Mali Müşavir – Sorumlu Ortak Başdenetçi
mustafanarinoglu@bddenetim.com 
1964 yılında Kahramanmaraş'da doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden 1984 yılında mezun oldu. Maliye Bakanlığı’nca 1984 yılında açılan sınavı kazanarak Hesap Uzmanı oldu. 1995 yılında Maliye Bakanlığı Baş Hesap Uzmanı oldu. 1996 yılında Beyoğlu Vergi Dairesi Başkanı oldu. 1996-1997 yılarında İstanbul Defterdar Yardımcılığı görevini yaptı.  Maliye Bakanlığı'nda Baş Hesap Uzmanı olarak çalışırken 20.01.1998 tarihinde Yeminli Mali Müşavir olarak çalışmak üzere istifa etti. Özel sektörde mali koordinatörlük yaptı. Halen BD Bağımsız Denetim’in ortağı ve Başdenetçisi olarak görev yapmaktadır.

     
yildirim-gokhan-sari  

Yıldırım Gökhan SARI
Yeminli Mali Müşavir – Sorumlu Ortak Başdenetçi

yildirimgokhansari@bddenetim.com

1971 yılında Ordu’da doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden 1992 yılında mezun oldu. Maliye Bakanlığı'nca 1993 yılında açılan sınavı kazanarak Gelirler Kontrolörü oldu. 2003 yılı sonuna kadar İstanbul Gruplarında bulundu. İstanbul Grubunda Gelirler Başkontrolörü görevini yaparken 2003 yılında Yeminli Mali Müşavir olarak çalışmak üzere istifa etti. Halen BD Bağımsız Denetim’in ortağı ve Başdenetçisi olarak görev yapmaktadır.

     
   

 

eren-ozturk  

Eren ÖZTÜRK
S.M. Mali Müşavir  – Bağımsız Denetçi 
erenozturk@bddenetim.com  

1986 yılında Sivas'da doğdu. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden 2008 yılında mezun oldu.2008-2010 yıllarında İstanbul’da Yeminli Mali Müşavirlik firmasında farklı sektörlerde yer alan firmaların vergi denetimlerinde görev aldı. TÜRMOB'dan S.M. Mali Müşavir ünvanını ve KGK'dan bağımsız denetçi ünvanını aldı. Halen BD Bağımsız Denetim bünyesinde Bağımsız Denetçi olarak görev yapmaktadır.

ilker1  

İlker SÖNMEZ
S.M. Mali Müşavir – Denetçi Yardımcısı
ilker@bddenetim.com

1981 yılında İstanbul'da doğdu. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden 2007 yılında mezun oldu. 2009-2015 yıllarında İstanbul’da denetim firmasında farklı sektörlerde yer alan firmaların vergi denetimlerinde görev aldı. TÜRMOB'dan S.M.Mali Müşavir belgesini 2013 yılında aldı. Halen BD Bağımsız Denetim bünyesinde Denetçi Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

aliarslanoglu  

ALİ ARSLANOĞLU
Denetçi Yardımcısı
ali@bddenetim.com

1991 yılında Tarsus'da doğdu. Bilecik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nden 2015 yılında mezun oldu.2016 yılında askerlik görevini tamamladı. 2017 yılında BD Bağımsız Denetim bünyesinde Denetçi Yardımcısı olarak başlamış olup, halen görevine devam etmektedir.

.

Fulya1  

Fulya GODOLLAR
Yönetici Asistanı
info@bddenetim.com

1987 yılında İstanbul'da doğdu. Bayrampaşa Ticaret Meslek Lisesi'nden 2004 yılında mezun oldu. İstanbul’da farklı sektörlerde yer alan firmalarda görev aldı. Halen BD Bağımsız Denetim bünyesinde Yönetici Asistanı olarak görev yapmaktadır.

# Öge Başlığı Yazar İzlenimler
1 Bayram GÜZEL Administrator 593
2 Emin ÖZTÜRK Administrator 593
3 Mustafa NARİNOĞLU Administrator 593
4 Turgut ALBAŞ Administrator 593
5 Cemile ALBAŞ Administrator 593
6 İsmail ASLAN Administrator 593
7 Yıldırım Gökhan SARI Administrator 593
8 Mustafa GÜLER Administrator 593
9 Eren ÖZTÜRK Administrator 593
10 Ali ARSLANOĞLU Administrator 593
Copyright © 2011 BD Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
Tel: 0 212 466 05 20 - 21 - 22 Fax: 0 212 466 05 23
Adres: İncirli Cad. Yeşil Adalı Sok. Erman Apt. No:2 B Blok K:3 D:5 Bakırköy / İSTANBUL