Mesleki Kamu Kurum & Kuruluşları
Kısa Adı Web Adresi
Başbakanlık   www.basbakanlik.gov.tr/
Cumhur Başkanlığı TCCB www.tccb.gov.tr
Devlet Planlama Teşkilatı DPT www.dpt.gov.tr
Dış Ticaret Müsteşarlığı   www.ekonomi.gov.tr
Gelir İdaresi Başkanlığı GİB www.gib.gov.tr/
Hazine Müsteşarlığı   www.hazine.gov.tr
İstanbul Defterdarlığı İD www.ist-def.gov.tr
İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı İVDB www.ivdb.gov.tr
Kamu İhale Kurumu KİK www.ihale.gov.tr
Maliye Bakanlığı MB www.maliye.gov.tr/
Sosyal Güvenlik Kurumu SGK www.ssk.gov.tr/
T. İstatistik Enstütüsü TÜİK www.tuik.gov.tr/
Türkiye Büyük Millet Meclisi TBMM www.tbmm.gov.tr
Ekonomi & Finans
Kısa Adı Web Adresi
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu BDDK www.bddk.org.tr/
Enerji Piyasası Düzenleme Denetleme Kurulu EPDK www.epdk.gov.tr
İstanbul Altın Borsası İAB www.iab.gov.tr
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası İMKB www.imkb.gov.tr
Kamuyu Aydınlatma Platformu KAP www.kap.gov.tr
Merkez Bankası MB www.tcmb.gov.tr
Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşlar Birliği TSPAKB www.tspakb.org.tr
Sermaye Piyasası Kurumu SPK www.spk.gov.tr
Mesleki Dernek & Kuruluşlar
Kısa Adı Web Adresi
Gelir Kontrolörleri Derneği GKD www.gkd.org.tr
Hesap Uzmanları Derneği HUD www.hud.org.tr/
İstanbul Kalkınma Ajansı İSTKA www.istka.org.tr/
İstanbul Sanayi Odası İSO www.iso.org.tr
İstanbul SMMM Odası İSMMMO www.istanbulsmmmodasi.org.tr
İstanbul Ticaret Odası İTO www.ito.org.tr
İstanbul YMM Odası İYMMO www.istanbulymmo.org.tr
Mali Suçları Araştırma Kurulu MASAK www.masak.gov.tr
Maliye Müfettişleri Derneği MMD www.mmd.org.tr
Türkiye Bankalar Birliği TBB www.tbb.org.tr
Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu TMSK www.tmsk.org.tr/
Türkiye Muhasebe Uzmanları Derneği TMUD www.tmud.org.tr
Türkiye S. M.M.M. ve Y.M.M. Odaları Birliği TÜRMOB www.turmob.org.tr
Vergi Denetmenleri Derneği VDD www.vdd.org.tr
Hukuk & Mevzuat
Kısa Adı Web Adresi
Anayasa Mahkemesi   www.anayasa.gov.tr
Danıştay   www.danistay.gov.tr
Gelir İdaresi Başkanlığı GİB www.gib.gov.tr/
Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi MEVBANK www.mevbank.com
Resmi Gazete RG www.resmi-gazete.org.tr/
Sayıştay   www.sayistay.gov.tr
Türkiye Muhasebe Standartları TMSK www.tmsk.org.tr/
UFRS UFRS www.iasb.co.uk/
Vergi Dünyası Dergisi   www.vergidunyasi.com.tr
Vergi Sorunları Dergisi   www.vergisorunlari.com.tr
Yaklaşım Dergisi   www.yaklasim.com
Yargıtay   www.yargitay.gov.tr
Copyright © 2011 BD Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
Tel: 0 212 466 05 20 - 21 - 22 Fax: 0 212 466 05 23
Adres: İncirli Cad. Yeşil Adalı Sok. Erman Apt. No:2 B Blok K:3 D:5 Bakırköy / İSTANBUL