KURUMSAL FİNANSMAN

Proje Finansmanı

Temel hedefimiz, müşterilerimizin mali verilerinin yatırım bankacılığı normlarında uluslararası standartlarda yorumlanması/sunulması konusunda müşterilerimize gerekli desteği sağlamak, projelerine uygun nitelikte finansmanı aranje etmek konusunda çözüm odaklı hizmet vermektir.

En temel katma değerimiz, uluslararası bankalar/fonların ilgisini/iştahını çekebilecek teminat yapılarının müşterilerimize sunulması ve finansal kurumlarla/yatırımcılarla pazarlıkların birebir müşterilerimiz adına yürütülmesidir.

Bu arada finansal fizibilite raporlarının hazırlanması ve diğer alt yapı çalışmaları konusunda da müşterilerimizle birer partner olarak çalışmaktayız.

Kredi Yapılandırma

Türkiye'deki ani değişken piyasa koşulları bir çok sanayicimizin özellikle kredi geri ödemelerinde yerel bankalarla ciddi problemlerle karşılaşmalarına yol açmakta ve büyük ölçüde finansal piyasalardaki dalgalanmalar sanayicilerimizin hiç de hak etmedikleri mali ve operasyonel zorluklarla karşılaşmalarına neden olmaktadır.

Kurum olarak bizler yerli ve yabancı Finans kurumları ile yakın temasımız çerçevesinde, müşterilerimizin finansal ihtiyaçlarına uygun finansal alternatifler sunmakta ve onlara rehberlik ederek geri ödemelerin makul sürelere yayılması ve/veya köprü finansmanlarının tesisi konusunda pazarlıklarda müşterilerimize gerekli teknik ve yasal feed back verilmektedir.

Stratejik Ortaklıklar ve  Satınalma Finansmanı

Türkiyenin ekonomik ve politik istikrardaki problemleri ülkeye yabancı sermaye girişini zorlaştırmaktadır. Bununla birlikte BD Bağımsız Denetim’in Kurumsal Finansman Departmanının, borç/sermaye finansmanı konusunda geliştirdiği yapılar yardımı ile yabancı yatırımcı için cazip paketler oluşturmak mümkün hale gelmiştir.

BD Bağımsız Denetim’in katma değeri ortak bulmak yada alıcı için satıcı bulmakla sınırlı değildir. Katma değerimiz müşterilerimizin, işlemin her aşamasında yanında yer almak sureti ile müşterilerimize çözüm ortağı olarak hizmeti sunmamızdadır. BD Bağımsız Denetim  finansal ve operasyonel analizlerin yapılması, yatırımcı bilgilendirme raporunun ve iş planının uluslararası yatırım bankacılığı standartlarında hazırlanması, değerleme çalışmalarının yapılması, denetim ve kapanış aşamasında hukuki boyutların koordinasyonu, masada son pazarlıkların müşteri adına yürütülmesi ve işlemin sonuçlandırılması gibi tüm aşamaları bizatihi yürütmekte ve müşterisine anahtar teslimi hizmeti sunmaktadır.

Ortak Girişimler

BD Bağımsız Denetim Türkiye-OECD ülkeleri firmaları arasındaki ortak girişimleri kamu ve özel kredi sigorta şirketleri yolu ile temin edilen kredilerle, kalkınma bankaları ve blok sermaye fonları tarafından sunulan borç, sermaye ve/veya hibrid ürünlerle finansmanının yapılandırılmasında uluslararası düzeyde hizmet sunmaktadır. Kurulan ortak girişimin yapısına, sermaye niteliğine, sektörüne ve yabancı ortağın menşe ülkesine göre finansal yapılar değişmektedir.

Sermaye Plasman Ürünleri

Sermayeye dönüşebilir borç, opsiyonlar, warrantların yapılandırılması plasman yapılacak firmanın sektörüne, iş koluna, sosyo ekonomik, çevresel boyutlarına göre değişmektedir. 

Kurumumuzun halka arz hizmetleri, sadece yurt içinde SPK ve IMKB prosedülerinin yürütülmesi ile sınırlı değildir. Yerli ve yabancı yatırımcılarla pazarlıkların sürdürülmesi, Green Light Memorandumların ve Road Show’ların düzenlenmesi ve yerli ve yabancı aracı kurumlarla koordinasyonun tesisi ve plasmanın gerçekleştirilmesine kadar sonuç odaklı hizmetler kurumumuzun hizmet yelpazesinde yer almaktadır. Diğer yandan, Almanya, İngiltere ve ABD borsalarında kotasyon hizmeti de kurumumuzca arzu edilirse sunulmaktadır.

Şirket Değerleme

Kurumumuz, borç/sermaye finansmanı piyasalarında firma değerleme ve proje finansal fizibilite çalışmaları konusunda en çok kullanılan indirgenmiş nakit akım ve net aktif değerleme yöntemleri konusunda müşterilerine hizmet vermektedir. Diğer yandan arzu edilirse, finansörler/yatırımcılar önünde pazarlıklara temel teşkil eden Yatırımcı Bilgilendirme Raporu ve Kredi Sunum Raporu (Information Memorandum & Credit Memorandum) kurumumuzca hazırlanmaktadır.

Copyright © 2011 BD Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
Tel: 0 212 466 05 20 - 21 - 22 Fax: 0 212 466 05 23
Adres: İncirli Cad. Yeşil Adalı Sok. Erman Apt. No:2 B Blok K:3 D:5 Bakırköy / İSTANBUL