BAĞIMSIZ DENETİM

Şirketimizin önemli ihtisas konularından biri de ulusal ve uluslararası bağımsız denetim standartlarına göre bağımsız denetim yapmaktadır. 

Bağımsız denetim yapabilmesi için şirketimize, SPK tarafından yetki verilmiştir. Bu yetkiye istinaden İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda kayıtlı şirketler ile SPK' ya tabi diğer şirketlerin bağımsız denetimi yapılmaktadır. Ayrıca bağımsız denetim ile ilgili şirketimize Kamu Gözetimi ve Muhasebe Standartları Kurulu (KGK) tarafından yetki verilmiştir.

Yine,  EPDK yaptığı inceleme ve araştırma sonunda şirketimize enerji piyasasında faaliyet gösteren şirketlerin denetimi konusunda yetki vermiştir. Bu yetkiye istinaden Türkiye önemli  enerji şirketlerinin bağımsız denetimi şirketimiz tarafından yapılmaktadır. Öte yandan şirketimiz, uluslararası Bağımsız Denetim standartlarına göre denetim yapmakta olup, Uluslararası Standartlara göre Due Diligence çalışması ve şirket değerlemesi yapmaktadır.

BD Bağımsız Denetim’in bağımsız denetim anlayışı ve hizmeti, bilinen denetim işlemlerinden çok daha fazlasını içermektedir. Denetim yaklaşımımız problemlerin tanımlanması ve en önemlisi bu problemlere çözüm bulunması anlamını taşır. BD Bağımsız Denetim’in temel yaklaşımı iş odaklıdır. Muhasebe sistemi veya kayıtlarının gözden geçirilmesi veya incelenmesinin yanı sıra denetlenen işletmelerin faaliyet konumunu anlamayı hedefler. Bu iş odaklı yaklaşım verdiğimiz hizmetin pasif bir işlem olarak değil, işletmenin sağlıklı büyümesi ve gelişmesinde yardımcı olan bir katma değer olarak algılanmalıdır.

Şirket Birleşme ve Bölünmesi

Şirketlerin birleşmesi, bölünmesi veya birinin diğerine devri özel bilgi ve ihtisası gerektiren bir çalışmadır. Şirketimiz, gerek bilgi ve tecrübesi gerekse bünyesinde mevcut departmanlar ile müşterilerine bu konuda hizmet sunmaktadır. 

İç  Denetim

Kurumumuz, bütçeleme/finansal raporlama standartlarının oluşturulmasında, bilgi akışının düzenlenmesinde ve objektif raporlama mekanizmasının işletme içerisinde tesisinde talep edilen hizmetleri sunmaktadır. Bu bağlamda hizmetlerimiz;

· Mevcut iç kontrol sistemlerinin ve prosedürlerinin incelenmesi, eksikliklerinin tespiti ve revize edilmesi

· Etkin iç kontrol prosedürlerinin hazırlanması

· İç kontrol prosedürlerinin uygulamaya geçirilmesi

· İç kontrol prosedürlerinin uygulanmasına ilişkin fiili denetimlerin yapılarak tespit ve önerileri kapsayan raporlamaların yönetime sunulması

· İç denetim konusunda gerekli eğitimlerin verilmesi.

Copyright © 2011 BD Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
Tel: 0 212 466 05 20 - 21 - 22 Fax: 0 212 466 05 23
Adres: İncirli Cad. Yeşil Adalı Sok. Erman Apt. No:2 B Blok K:3 D:5 Bakırköy / İSTANBUL