#mce_temp_url#
Tarih : 12/02/2014
Sayı : 2014/004
Konu :

2013 yılı 4.Geçici Vergi Beyanname verilme süresi uzatımı (Gelir Vergisi Sirküleri/94 )

Nakden/Mahsuben İade Taleplerinde Kullanılacak Standart Dilekçeler
(VUK 429 Sıra No’lu Tebli

2014_004

doc 2014_004 zip
Copyright © 2011 BD Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
Tel: 0 212 466 05 20 - 21 - 22 Fax: 0 212 466 05 23
Adres: İncirli Cad. Yeşil Adalı Sok. Erman Apt. No:2 A Blok K:3 D:6 Bakırköy / İSTANBUL