# Öge Başlığı Yazar İzlenimler
1 "2013_026" 27.12.2013 Tarihinden İtibaren Geçerli Olmak Üzere Uygulanacak Reeskont Oranı Administrator 593
2 "2013_025" Ticari Mektup ve Diğer Belgelerde Yer Alması Zorunlu Bilgiler Administrator 593
3 "2013_024" Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Administrator 593
4 "2013_023" 2013 3. Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Döviz Değerleme Kurları Administrator 593
5 "2013_022" Nakden/Mahsuben İade Taleplerinde Kullanılacak Standart Dilekçeler (VUK 429 Sıra No’lu Tebliğ) Administrator 593
6 "2013_021" Derecelendirme Faaliyeti ve Kuruluşlarına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: VIII, NO: 76) Administrator 593
7 "2013_020" Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III–48.2) Administrator 593
8 "2013_019" Sigorta Prim Oranı Değişikliği Administrator 593
9 "2013_018" Elektronik Fatura Uygulamasına Geçiş Süreci Administrator 593
10 "2013_017" Mali Tatil Uygulaması Nedeniyle Uzayan Beyan/Bildirim ve Ödeme Süreleri Administrator 593
11 "2013_016" 2013 2.Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Döviz Değerleme Kurları Administrator 593
12 "2013_015" A.Ş. ve Ltd.Şti.’rin Ana Sözleşmelerinin TTK’ya uyumlu hale getirilme süresinin uzatımı. Administrator 593
13 "2013_014" Yeni nesil yazar kasa kullanım zorunluluğunun süre uzatımı hakkında. Administrator 593
14 "2013_013" 21 Haziran 2013 Tarihinden İtibaren Geçerli Olmak Üzere Uygulanacak Reeskont Oranı Administrator 593
15 "2013_012" Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazların Kullanılma Zorunluluğu Administrator 593
16 "2013_011" Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Yeni Düzenlemeler Administrator 593
17 "2013_010" Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) Administrator 593
18 "2013_009" 2013 1. Dönem Geçici Vergi Beyan Süresinin Uzatılması (G.V. Sirküleri 89) Administrator 593
19 "2013_008" 2013 1.Dönem Geçici Vergi Yab.Para Değ.Kurları Administrator 593
20 "2013_007" Çeklerde Reeskont Uygulaması (64 No’lu V.U.K.Sirküleri) Administrator 593
21 "2013_006" EK MALİ TABLOLARIN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN HADLER Administrator 593
22 "2013_005" Mükellef Bilgileri Bildirimi (61 Sıra No’lu VUK Sirküleri) Administrator 593
23 "2013_004" KDV Tevkifatına İlişkin Yapılan Değişiklikler (122 Seri No’lu KDV Genel Tebliği) Administrator 593
24 "2013_003" Kümes Hayvanlarının Etleri ile Sakatatların Toptan Tesliminde KDV Oranı(B.K.K. 2013/4345) Administrator 593
25 "2013_002" 14.02.2013 TARİHİNE KADAR VERİLMESİ GEREKEN 2012 4. DÖNEM GEÇİCİ VERGİ BEYAN SÜRESİNİN UZATILMASI Administrator 593
26 "2013_001" 31.12.2012 Tarihinde Uygulanacak Döviz Değerleme Kurları (V.U.K. 423 Seri No’lu Genel Tebliğ) Administrator 593
Copyright © 2011 BD Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
Tel: 0 212 466 05 20 - 21 - 22 Fax: 0 212 466 05 23
Adres: İncirli Cad. Yeşil Adalı Sok. Erman Apt. No:2 A Blok K:3 D:6 Bakırköy / İSTANBUL