# Öge Başlığı Yazar İzlenimler
1 "2012_021" 20 Aralık 2012 Tarihinden İtibaren Geçerli Olmak Üzere Uygulanacak Reeskont Oranı Administrator 593
2 "2012_020" 2013 Yılında Kullanılacak Olan Yasal Defterler ve Tasdikine ilişkin Yeni Düzenlemeler Administrator 593
3 "2012_019" Elektronik Defter ve Fatura Kullanılması Zorunluluğu (V.U.K. 421 Sıra No’lu Tebliğ) Administrator 593
4 "2012_018" 2013 Yılında Kullanılacak Olan Yasal Defterlerin Tasdik Süresi. Administrator 593
5 "2012_017" Elektrik ve Doğalgaz Abone Bilgileri ile Aylık Tüketim Bilgilerinin Bildirimi(VUK 420 Seri No’lu Tebliğ) Administrator 593
6 "2012_016" Türkiye Muhasebe Standartları(TMS) Uygulama Kapsamı Administrator 593
7 "2012_015" SGK Aylık Prim ve Hizmet Belgesi Değisikliği (Mesleki Kodlar) Administrator 593
8 "2012_014" 6111 Sayılı Kanun ile İlgili Değişiklikler (6322 Sayılı Kanun) Administrator 593
9 "2012_013" Muhtasar Beyanname Şekil ve içerik Değişikliği(GVK 82 No’lu Sirküler) Administrator 593
10 "2012_012" KDV TEVKİFAT UYGULAMASINDA 01 MAYIS 2012 TARİHİNDEN GEÇERLİ Administrator 593
11 "2012_011" EK MALİ TABLOLARIN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN HADLER Administrator 593
12 "2012_010" İlaç etkin madde ve etkin madde üretiminde kullanılan hammaddelerin KDV oranı Administrator 593
13 "2012_009" Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi ve Kesin Mizan Bildiriminin Verilme Süresinin Administrator 593
14 "2012_007" Tasımacılık İstisnasında Yapılan Yeni Düzenlemeler (KDV 61 No’lu Sirküler) Administrator 593
15 "2012_006"2011 VE MÜTEAKİP TAKVİM YILLARINDA SADECE GAYRİMENKUL SERMAYE Administrator 593
16 "2012_005" 31.01.2012 TARİHİNE KADAR VERİLMESİ GEREKEN 2011/ARALIK DÖNEMİNE Administrator 593
17 "2012_004" Mükellef Bilgileri Bildirimine iliskin Usul ve Esaslar (V.U.K. 413 Seri No’lu Genel Administrator 593
18 "2012_003" 31.12.2011 Tarihinde Uygulanacak Döviz Değerleme Kurları (V.U.K. 412 Seri No’lu Genel Administrator 593
19 "2012_002" TEVKİF SURETİYLE ÖDENEN VERGİLERİN MAHSUP VE İADESİNDE Administrator 593
20 "2012_001" 29 ARALIK 2011 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE Administrator 593
Copyright © 2011 BD Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
Tel: 0 212 466 05 20 - 21 - 22 Fax: 0 212 466 05 23
Adres: İncirli Cad. Yeşil Adalı Sok. Erman Apt. No:2 A Blok K:3 D:6 Bakırköy / İSTANBUL