# Öge Başlığı Yazar İzlenimler
1 "2011_002" Tebligat Kanunu Ve Bazı Kanunlarda Değisiklik Yapılmasına Dair 6009 Sayılı Kanu Administrator 593
2 "2011_003" 31.12.2010 Döviz Değerleme Kurları (V.U.K. 404 Seri No’lu Genel Tebliğ) Administrator 593
3 "2011_004" 2010 Aralık Dönemine iliskin Ba ve Bs Formu Bildirimlerinin Süre Uzatımı (V.U.K. Sirküleri 44) Administrator 593
4 "2011_005" Gelir ve Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin 2010 Yılına iliskin Kesin Mizan Bildirim Süresi Administrator 593
5 "2011_006" 6111 Sayılı Yasadan Yararlanan Mükelleflerin Kodda Çıkan Alt Firmalar Karsısındaki Durumu Administrator 593
6 "2011_007" 2010 Yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Beyan Süresinin Uzatılması Administrator 593
7 "2011_008" 6111 Sayılı Kanunda Yer Alan Bazı Basvuru ve ilk Taksit Ödeme Sürelerinin Uzatılması Administrator 593
8 "2011_009" Vergi Levhalarının Elektronik Ortamda Alınmasına iliskin 408 Sıra No’lu V.U.K.Genel Tebliği Administrator 593
9 "2011_010" 2011/2. Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Döviz Kurları Administrator 593
10 "2011_011" Mali Tatil Nedeniyle Beyan Süreleri Uzatılan Vergilerin Beyan ve Ödeme Sürelerinin Uzatılması Administrator 593
11 "2011_012" Haziran 2011 Dönemi Ba ve Bs Formlarının Bildirim Sürelerinin Uzatılması (V.U.K. Sirküleri 48)2" Administrator 593
12 "2011_013" 3065 Sayılı KDV Kanunu’nun Uygulanmasına iliskin Mevcut Sirkülerlerin Birlestirilmesi ile Administrator 593
13 "2011_014" Temmuz 2011 Dönemi Form Ba ve Bs Bildirim Sürelerinin Uzatılması Administrator 593
14 "2011_015" : Mal ve Hizmetlere Uygulanacak KDV Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Administrator 593
15 "2011_016" 2012 Yılında Kullanılacak Olan Yasal Defterlerin Tasdik Süresi. Administrator 593
16 "2011_017" Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu Baskan ve Üyeliklerine Administrator 593
17 "2011_018" Finansal Kiralama(leasing) İşlemlerinde Uygulanacak KDV Oranları" Administrator 593
18 "2011_001" 30 Aralık 2010 Tarihinden itibaren Geçerli Olmak Üzere Uygulanacak Reeskont Oranı Administrator 593
Copyright © 2011 BD Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
Tel: 0 212 466 05 20 - 21 - 22 Fax: 0 212 466 05 23
Adres: İncirli Cad. Yeşil Adalı Sok. Erman Apt. No:2 A Blok K:3 D:6 Bakırköy / İSTANBUL